Листи-прохання, лист-подяка, листи-звернення

Особливості оформлення листів різних видів. лист-прохання

До цього виду листів належать листи, у яких робляться запи-ти про наявність певних продуктів, матеріалів на складах тощо та висловлюються прохання про поставки їх чи про надання певних послуг. Ми вже зазначали, що ведення ділової кореспонденції – це справжнє мистецтво, яке осягнути вдається не кожному. І через ді-лові листи-прохання, листи-запити чи ж листи-пропозиції тощо проступає культура людини, яка представляє ту чи іншу установу. Порівняймо 2 листи-прохання:

Шановний Леонід Степанович!

Для Вас не є новиною, що кожної осені в третю неділю вересня в нашому місті відбувається свято – День міста. Ми знаємо Вас, як людину, яка небайдужа до традиції нашої …ської землі, а тому запрошуємо Вас, Вашу сім’ю, Ваш колектив на це велике дійство.

Ми вдячні за Ваш вклад в проведення свята минулого року, тож сподіваємось, що Ви, знаючи древній український звичай, що в гості з порожніми руками не ходять, знайдете можливість перерахува-ти в казну оргкомітету на проведення Дня …а певну суму грошей, яка залежить від Вашого сумління та патріотизму. Але, як Ви ро-зумієте, інфляція змушує планувати більшу суму, ніж у минулому році. Отож хотілося б, щоб Ви зважили на це.

А ми в свою чергу гарантуємо всяке сприяння у Вашій бізнесовій діяльності та рекламі. Ми впевнені, що Ви не будете осторонь від цього великого свята.

Ваш благодійний внесок просимо перерахувати на спецрахунок 000142128 в АПБ м. …, МФО 531251, відділ культури.

Виконком …ської міської Ради

Це офіційний лист-прохання відділу культури виконкому місь-кої Ради до бізнесмена субсидіювати проведення свята міста. У листі в основному дотримано офіційності, про це свідчить ви-користання словесних штампів на зразок: гарантуємо сприяння, шановний … . Але, на жаль, офіційний стиль листа часто межує з розмовно-побутовим стилем: використано звертання Леонід

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Степанович (потрібно – Леоніде Степановичу), Ваш вклад (за-мість Ваш внесок), подано вклад в проведення (замість внесок у проведення), зовсім неетичним є використання в офіційному листі нагадування про древній український звичай не ходити в гості з порожніми руками. А прохання перерахувати в казну оргкомітету на проведення Дня міста певну суму, «яка залежить від Вашого сумління та патріотизму», а також пояснення, що «інфляція зму-шує планувати більшу суму, ніж у минулому році «перевершує» всякі етичні норми спілкування. Кожна людина, яка себе поважає, отримавши такого листа, відчує себе приниженою і, звичайно, на-вряд чи виникне у неї бажання співпрацювати з такими людьми, які представляють культуру міста, а висловити свої думки одно-значно, точно, не ображаючи інших, не можуть.

Зовсім по-іншому звучить і сприймається офіційний лист-прохання, де кожна фраза наснажена повагою до тих, до кого зверта-ються, а також – гідністю і повагою до закладу, який представляють, (лист оформлено на бланку), наприклад:

Шановні керівники колективних

господарств, об’єднань, агрофірм, радгоспів, харчопереробних підприємств, науково-дослідних установ, підприємці та фермери, випускники Національного університету біоресурсів і природокорис-тування України

Наш університет, не дивлячись на те, що на сьогодні є одним із провідних вищих навчальних закладів України, поставив собі за мету реорганізувати свою навчальну і наукову діяльність, статус і структуру з тим, щоб вийти на рівень університету з міжна-родним визнанням дипломів. Для успішного вирішення поставле-ного завдання вкрай необхідні великі кошти, в т. ч. і конверто-вана валюта. Адже ми маємо направити значну частину наших студентів, аспірантів, викладачів та науковців на навчання та стажування в кращі університети провідних країн світу, муси-мо придбати вкрай необхідне навчальне і наукове обладнання, освоїти нові технології виробництва, переробки і реалізації сіль-

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

ськогосподарської продукції, створити структури по підготовці спеціалістів агробізнесу, покращити умови проживання студен-тів та слухачів факультету педагогіки і підвищення кваліфікації спеціалістів аграрного сектору та багато іншого.

Наша держава бере на себе значну частину витрат для досяг-нення поставленої мети, але виділених коштів мало, і тому рек-торат університету просить Вас і очолюваний Вами колектив в міру Ваших можливостей зробити свій внесок у створення благо-дійного фонду університету, переказавши на рахунок №000141186 в ОПЕРУ Національного банку України МФО 300001 певні кошти. Iдентифікаційний код 000493706.

Зі свого боку Університет висловлює велику вдячність і надава-тиме всіляку допомогу своїм благодійникам. Ми сподіваємося, що внесені Вами кошти окупляться сторицею в справах наших випус-кників.

З великою повагою до Вас

ректор університету  Д. Мельничук

Зразок тексту листа-прохання:

Агрофірма «Лан» просить збільшити договірну кількість по-стачання ядохімікатів на 2009 рік у зв’язку зі збільшенням посівної площі (перелік і кількість препаратів додається).

лист-запит

До листів-запитів учені відносять листи, в яких «покупець» звер-тається до «продавця» з проханням дати детальну інформацію про необхідний товар чи певні послуги, або ж вислати пропозицію на поставку товару. Найчастіше такі листи пишуть на основі реклам-них оголошень у засобах масової інформації, у проспектах, катало-гах, на основі інформації, отриманої на ярмарках, виставках, тощо. У листах-запитах слід вказати підставу для запиту, назву і кількість товару, його марку, якість, модель, термін та інші умови поставки, в якій валюті маєте намір заплатити, термін поставки товару. У листах-запитах найчастіше використовуються такі вислови: запит на товар, про запит пропозиції на товар, просимо терміново по-

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

відомити, чи зможете нам поставити …, посилаючись на Ваше

оголошення в газеті  , просимо зробити нам пропозицію

на …, на основі Вашого каталога ми просимо вислати нам тверду оферту на поставку …, просимо дати нам пропозицію на поставку деревообробних верстатів, вказавши Вашу остаточну ціну, термін постачання та умови платежу.

Зразок листа-запиту:

Шановні

Посилаючись на переговори з Вашим представником 12.03.09 просимо вислати нам свою пропозицію на поставку м’ясо-молочної продукції. У пропозиції просимо вказати повну назву продукції, тип, характеристики, ціну і вагу з кожної позиції окремо, а також мож-ливий термін і загальний обсяг поставки в кілограмах. Просимо окремо вказати вартість упаковки та транспортування.

Зазначте також, будь ласка, точну дату надсилання нам Вашої пропозиції.

Наперед вдячні Вам. З повагою

Директор фірми»Світанок»  (підпис)          П. Дончук

лист-відповідь

У листах-відповідях, на думку дослідників, указують, чи буде виконане замовлення, підтверджують поставку товару чи висловлю-ють аргументовану відмову у поставці, пропонують змінити умови запиту, сповіщають про те, що запит прийнято на розгляд, у відпо-відь може бути надіслана оферта.

Що ж таке оферта?

Офертою називається письмова пропозиція товару, яку робить продавець покупцеві. У ній висловлюється бажання чи готовність укласти угоду купівлі-продажу на умовах, указаних у пропозиції. У міжнародній торгівлі розрізняють два види оферт – тверду і вільну.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Зразки текстів листів-відповідей

Шановний

Ваш лист про нашу нову виробничу лінію привернув увагу, і я хо-тів подякувати Вам за інтерес до роботи фірми «Колос».

Висилаємо Вам прейскурант і каталог з повним описом лінії. Вони допоможуть Вам ознайомитися з високою якістю наших ви-робів. Якщо у Вас виникнуть будь-які питання про нашу продукцію, ціни, умови продажу, будь ласка, телефонуйте.

Ще раз дякуємо Вам за виявлений інтерес.

Шановні

Із задоволенням повідомляємо Вам, що запасні частини, які Ви замовили, поступили на склад. Ви можете отримати їх за вказа-ною адресою.

Будь ласка, прийміть наші вибачення за затримку з виконанням Вашого замовлення. Ми вдячні Вам за проявлену терпимість.

Якщо Вам знадобляться наші послуги, телефонуйте, будь ласка.

Підпис

Це може бути відповідь на лист-замовлення:

Шановний

Ми отримали Ваше замовлення на купівлю № …. від “ “             .

На жаль, частину Вашого замовлення ми не можемо виконати у зв’язку з (вказуються причини).

Будь ласка, зателефонуйте нам за тел. 225-18-54, і ми обгово-

римо, що можна зробити. До “ “      сальдо Вашого ра-

хунку має бути позитивним.

Ми завжди до Ваших послуг і чекаємо Ваших замовлень.

Це може бути відповідь на лист-прохання:

Райсільгоспхімія у відповідь на Ваше письмове прохання повідо-мляє, що постачання додаткової кількості ядохімікатів можливе за умови попередньої оплати їх вартості.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

лист-пропозиція

Лист-пропозиція – це лист, у якому щось пропонується (проект робіт, праця агентом по рекламі, різноманітні послуги тощо).

Зразок листа-пропозиції (№ 1):

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

УКРАЇНИ

252601, м.Київ,

вул. Хрещатик, 12

тел. 228-56-66, 226-32-53

телетайп 132271 ель

факс 228-77-94

Е-mail: yyy@mlgю.kiev.ua

––––––––– № ––––––––––––

на №   від

Міністерство агропромислового

комплексу України

На лист Мінагропрому України від 17.04.08 № 37-23-1-10/3893 щодо створення Робочої групи по співробітництву з Євросоюзом Державний комітет лісового господарства пропонує включити до складу згаданої Робочої групи заступника начальника управління проблем впровадження нових технологій, реалізації лісосировинних ресурсів Комітету Воронюка Володимира Васильовича.

Заступник Голови

Держкомлісгоспу      М. Колісниченко

Зразок тексту листа-пропозиції (№ 2):

Шановні

Наша фірма займається поставкою програм для сільськогоспо-дарських технікумів. Ми пропонуємо брошуру, у якій зібрані програ-ми, які можуть скласти фонд для Вашого навчального закладу.

Ці програми пройшли перевірку у 200 державних і приватних ін-ститутах, технікумах, школах України. Відгуки про наші програми позитивні.

Якщо Ви зацікавлені у придбанні будь-якої з наших програм, бу-демо раді обговорити з Вами це питання.

380

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

лист-інформація. лист-повідомлення

До таких листів належать листи, у яких подано інформацію про стан справ з рекомендаціями щодо поліпшення роботи, передано певні повідомлення.

Зразок листа-інформації (№ 1):

Київське обласне державне

підприємство по матеріально-технічному і сервісному

забезпеченню

«ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»

Київської області

“ “        200 р.

№ 25-3-3/15

Керівникам райагротехсервіс-них і ремонтно-транспортних підприємств Київської області

Аналіз показує, що однією з головних причин різкого спаду ви-робництва продуктів тваринництва в господарствах області є малоефективне використання заготовлених кормів, особливо в зимовий період.

Досвід окремих господарств з організації цехів для приготу-вання пійла з концкормів, добавок солі, меляси, мінеральних до-бавок та механізованою роздачею його переконує, що це в деякій мірі підвищує ефективність використання згаданих кормів для тваринництва.

Тому рекомендуємо Вам в одному з господарств району впрова-дити приготування пійла, механізувати його приготування та роз-дачу худобі. У подальшому цей досвід розповсюдити в усіх госпо-дарствах району.

Для організації цехів з приготування пійла використати наявне обладнання кормоцехів та загально-фермські машини (змішувачі кормів, котли-пароутворювачі, вакуумні молокоцистерни та ін.).

Генеральний директор (підпис) А. Кіщук

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Зразок листа-інформації (№ 2):

Директорові Миронівського інституту пшениці

19 червня 2008 року відділенням пожежної охорони Миронів-ського району було проведене детальне пожежно-технічне обсте-ження об’єктів Миронівського інституту пшениці, під час якого було виявлено ряд недоліків у організації протипожежного захисту. Серед них такі:

•          не проведено замір опору ізоляції електромереж у приміщен-нях інституту;

•          незадовільно забезпечені первинними засобами пожежога-сіння практично всі відділи Інституту;

•          не забезпечені рукавами та стволами пожежні крани лабо-раторного корпусу;

•          не проводиться випробування з пуском води систем внутріш-нього протипожежного водопостачання;

•          не зроблено ремонт системи пожежної сигналізації;

•          будівлі зерноскладів та матеріального складу Інституту не забезпечені пожежною сигналізацією;

•          не проведено ремонт аварійного освітлення сходових кліток.

Державний інспектор

з протипожежного нагляду

Миронівського району капітан в/с П. Литвиненко

Зразок тексту листа з додатковою інформацією:

Шановний

Пройшло більше шести місяців з того часу, як наша фірма об-слуговувала Ваш автомобіль, і ми втратили з Вами зв’язок.

Наша фірма освоїла нові види послуг і почала їх надавати клієнтам.

Запрошуємо Вас відвідати нашу станцію техобслуговування для безкоштовного огляду Вашого автомобіля (марка). Регулярний огляд автомобілів дозволяє вчасно виявити дрібні неполадки і запобігти серйозного ремонту, а також дозволить почувати себе у безпеці.

Сподіваємося, що Ви приймете наше запрошення. Думаємо, що час з 8.00 до 13.00 у будь-який робочий день буде зручним для Вас. Попередня домовленість не потрібна.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Зразок листа-повідомлення:

Шановні

Ми раді повідомити Вам, що наша нова виробнича лінія готова до показу.

Сподіваємось, що Ви будете приємно здивовані, побачивши остан-

ні наші нововведення. Ми проводимо попередній огляд “ “

о ___ годині і раді запросити відвідати нашу виставку.

Упевнені, що Ви по достоїнству (як належить) оціните нову лінію.

лист-нагадування. лист-вимога

У таких листах нагадують (вимагають) сплатити простроче-ні платежі чи рахунки. Це слід робити ввічливо, доброзичливо, делікатно, не принижуючи адресата. Якщо ж делікатність не дає бажаних результатів, тоді виявляють категоричність і рішучість. Автори багатьох праць впевнені, що холодний, підкреслено-чемний тон листа-нагадування може бути доволі ефективним і пропону-ють використовувати такі фрази: Вибачте, але ми хочемо нагадати Вам про необхідність оплатити рахунок за … , Переконані, що ця заборгованість – лише недогляд і сподіваємось, що Ви ліквідуєте її протягом …, Дуже шкода, але всі попередні нагадування були марними …, Нам дуже прикро, але у зв’язку з наявністю кількох досі не оплачених Вами рахунків ми не можемо прийняти від Вас нові замовлення… тощо .

Зразок тексту листа:

Шановний пане

Один з найосновніших принципів роботи нашої компанії – гідно цінувати своїх клієнтів. До Вас ми ставимося з особливою повагою, адже впродовж 5-ти років нашої співпраці у нас не виникало сер-йозних непорозумінь.

Однак вчора наша бухгалтерія повідомила, що Ви вчасно не оплатили кілька рахунків. Розуміємо, що така переобтяжена спра-вами людина, як Ви, інколи не може простежити за всім особисто, і сподіваємось, що ця несплата – лише помилка, яку буде виправлено найближчим часом.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Просимо вибачення за те, що змушені потурбувати Вас з цього приводу.

Залишаємось з повагою (підпис)

P. S. Щоб Вам було легше зорієнтуватися в ситуації, надсилаємо також копії рахунків, термін оплати яких закінчився (дата).

лист-попередження

До таких листів належать листи, у яких попереджають адресата про те, які заходи будуть вжиті, коли і далі адресат не виконуватиме взяті зобов’язання. У таких листах рекомендують використовувати фрази: Якщо Ви не погасите заборгованість протягом 10 днів, ми змушені будемо закрити Ваш кредит…, Усі наші намагання приму-сити Вас оплатити борг були марними, а тому ми змушені подати позов до суду тощо.

Зразки текстів листів:

Шановний

Ми декілька разів письмово зверталися до Вас із проханням пояс-нити, чому Ви не сплачуєте рахунки, але так і не отримали відпові-ді. Ваше зневажливе ставлення до наших прохань наносить збитків нашій спільній діяльності, яка раніше була виключно успішною. Крім того, Ви вводите в додаткові витрати як нашу компанію, так і себе. Якщо Ви не повідомите нам нічого нового упродовж 10-ти днів, нам не залишається нічого іншого, як закрити Ваш рахунок. Нам дуже не хочеться вдаватися до таких рішучих заходів, але Ви не залиша-єте вибору. Оцінка Вашої кредитоспроможності може залишитися колишньою, якщо Ви сьогодні ж подасте чек на вищевказану суму.

Або ж:

Шановні

Усі наші спроби примусити Вас сплатити рахунки виявились марними.

Ми неодноразово телефонували Вам, але до сьогоднішнього дня не отримали відповіді. Ми відкладали судовий розгляд, так як Ви за-певняли нас, що все буде сплачено до 14 вересня 2009 року (додаємо копії Ваших листів, у яких Ви підтверджуєте ці наміри).

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

На жаль, у нас немає іншого виходу, крім як подати позов до суду. Наше терпіння не безконечне, і ми більше не можемо врахову-вати Ваші грошові проблеми.

Передаємо документи нашому повіреному. Шкодуємо з приводу таких дій і радимо Вам поводити себе відповідно до ситуації.

лист-привітання

Святкові привітання клієнтам завжди доречні.

Зразок тексту листа:

Шановні

Свята дають нам можливість висловити подяку нашим істин-ним друзям і висловити найкращі побажання.

Ми пишаємося нашим бізнесом, а такі клієнти, як Ваша фірма, роблять нашу повсякденну роботу приємною.

Усі ми бажаємо Вам веселого Різдва і щасливого Нового року. Піднімаємо за Вас келихи. Ще раз дякуємо Вам за чудовий рік.

Це може бути лист-вітання від будь-якої громадської організації:

Шановний

Вітаємо Вас зі вступом до [назва організації]. Ласкаво просимо до нашого товариства.

Будь ласка, дайте нам знати, чим наша організація зможе до-помогти Вам і Вашій сім’ї. Допомагати членам [назва організації] – наш обов’язок.

З найкращими побажаннями (підписи)

лист-запрошення

Це може бути лист із запрошенням на розпродаж товарів за зни-женими цінами, запрошення взяти участь у семінарі тощо. Автори свою точку зору підкріплюють статистичними даними.

Зразок тексту листа-запрошення (№ 1):

Шановні

Зараз найбільш сприятливий момент, щоб скористатися наши-ми низькими цінами.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Чому? Відповідно прогнозу нашого комерційного відділу, в на-ступні три місяці ціни зростуть на 1%.

Тому не пропустіть шанс і скористайтеся зниженням цін. Ми запрошуємо Вас на привілейований розпродаж. Упевнені, що Ви за-лишитеся задоволеними і товарами, і цінами на них.

Приходьте, ми чекатимемо Вас.

Зразок тексту листа-запрошення (№ 2):

16 серпня цього року у м. Луганську ВНО «Укрптахопром» та фір-ма «Україна-СВІТ» при сприянні Луганської держадміністрації та АТ «Луганськптахопром» уперше в Україні проводять Міжнародний практичний семінар з нетрадиційних видів птахівництва. У ньому ві-зьмуть участь провідні спеціалісти Словаччини, Нідерландів, Бельгії.

На семінарі будуть розглянуті питання з практики розведення, утримання та годування страусів, а також використання і реаліза-ції продуктів страусівництва. Українські сільськогосподарські під-приємці будуть ознайомлені з потенційними можливостями та при-бутковістю розведення страусів у кліматичних умовах України.

Програма семінару передбачає також відвідання Чорнухинської птахофабрики, де учасники семінару будуть мати можливість ознайомитися з цими поки що рідкісними для України птахами – страусами, та колекцією свійської та декоративної птиці.

Успіх цього семінару та його вплив на розвиток страусівництва в Україні не в останню чергу залежатиме від рівня представни-цтва українських сільськогосподарських підприємців.

Враховуючи це, запрошуємо Вас узяти участь у Першому міжнародному практичному семінарі з нетрадиційних видів птахівництва і висловлюємо надію, що цей семінар стане для Вас початком розвитку цього перспективного та прибуткового виду птахівництва.

Докладну інформацію з питань участі у семінарі можна отри-мати за телефонами: (027) 416-00-79, 416-19-26.

Висилаємо Вам програму семінару та умови участі в ньому.

З повагою

Генеральний директор        (підпис)          А.Вербіков

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

лист-подяка

У таких листах висловлюють подяку за надані послуги, допо-могу, підтримку, за надіслане запрошення, за відгук на дисертацію. Хоча життя ділових людей таке бурхливе і насичене, слід дбати про дотримання всіх нюансів етики. Найчастіше вживаними у таких листах є фрази: Висловлюємо свою щиру вдячність за надану нам інформацію про…, Щиро дякуємо Вам за допомогу…, Вдячні Вам за запрошення взяти участь у цьому вельми важливому проекті…, Хочу ще раз подякувати Вам за гостинність і приємно проведений час…, … за чудову зустріч і висловити надію на подальше співро-бітництво…, Дозвольте подякувати Вам за згоду продовжити термін сплати рахунків тощо.

Зразок тексту листа-подяки за надісланий відгук на дисертацію:

Шановний Павле Юхимовичу!

Я дуже вдячна Вам за доброзичливий відгук на мою скромну пра-цю, за висловлені Вами зауваження, на які я обов’язково зверну увагу в подальшій роботі.

Захист дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради прой-шов успішно, і цим, безумовно, я завдячую і Вам.

З повагою Мирослава Мельник.

Зразок тексту листа-подяки:

Шановні

Дякуємо Вам за Ваш останній запит пакета програмного забез-печення, яке ми поставляємо на ринок.

Направляємо Вам брошуру і звертаємо Вашу увагу на те, що програмне забезпечення сумісне майже з усіма ЕОМ, що наявні в Україні. Ми також готуємо новий, модифікований пакет програм, надзвичайно простий у використанні, який незабаром зможемо за-пропонувати Вам.

Якщо у Вас виникнуть питання, будь ласка, зателефонуйте нам за телефоном № … чи напишіть листа.

Сподіваємося почути Вас.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Це може бути лист-подяка за фінансову допомогу.

Шановний

Ми хочемо подякувати Вам і (Вашим співробітникам) за Ваш розкішний дарунок на підтримку (назва організації). Ваша до-помога дозволила продовжити і значно розширити сферу нашої діяльності, зробити наше товариство більш дієздатним для життя і праці… .

супровідний лист

Супровідними листами називають листи, які супроводжують якісь документи, товар тощо.

Зразок листа (на бланку):

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

03004, м. Київ-4, вул. Велика Васильківська, 13, тел. 224-90-76

№ 21-6-151 від 07.10.08

Головним державним інспекторам ветеринарної медицини районів

Надсилаю Робочий план державної ветеринарної медицини на період зимівлі худоби в 2008–2009 роках у господарствах України.

Прошу детально опрацювати документ в установах держвет-медицини, довести до відома керівництва району, керівників і спеціалістів господарств та встановити дієвий контроль за його виконанням.

Про хід виконання робочого плану прошу подавати щомісячні письмові звіти разом із ветеринарними звітами.

(підпис)          І. Бісюк

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Гарантійний лист

Гарантійний лист – документ, який укладається з метою підтвер-дження певних зобов’язань або умов. Найчастіше у ньому гаранту-ється оплата праці за виконану роботу, строки її виконання, робота за фахом, якість виконання робіт. А.П.Коваль зазначає, що, «на від-міну від інших листів, гарантійний лист може починатися з імені та по батькові особи, до якої звертаються. Форма третьої особи дореч-на лише в тому випадку, коли гарантійний лист адресований певній організації або підприємству».

Зразок гарантійного листа:

Агрофірма «Соняшник» просить надіслати модель станка,

сконструйованого інженером Вашого підприємства п.    .

Гарантуємо повернення в місячний строк з моменту доставки. Дя-куємо за Вашу готовність подати нам підтримку й допомогу в цій справі.

Заступник директора агрофірми     (підпис)

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1.         Яка історія листування?

2.         Що таке лист?

3.         Які є різновиди листів?

4.         Які правила щодо листування існують?

5.         Як проходив процес стандартизації і уніфікації службового листування (у Україні, Росії, США, Англії тощо)?

Завдання 2. Охарактеризуйте приватне листування. Навести приклади листів.

Завдання 3. Напишіть аналіз приватного листа (відомого вчено-го, письменника, діяча).

Завдання 4. Охарактеризуйте офіційно-ділове листування: • На які групи поділяються листи:

а)         за функціональними ознаками?

б)         за кількістю адресатів?

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

•          Які є поради щодо культури листування?

•          Назвіть реквізити листа.

•          Які правила запису адреси на конверті?

•          Адресування на бланкові листа.

•          Які вимоги щодо тексту листа (його частин)?

•          Як записуються інші реквізити листа ?

•          Розкажіть про особливості оформлення листів різних видів.

Завдання 5. Перегляньте рекомендовану літературу, вкажіть, що нового вносить кожен автор щодо оформлення службових листів. Добре це чи погано? Чому?

Завдання 6.

Ситуація 1. Ви очолюєте фірму (установу, організацію). Вам принесла секретар віддруковані листи, які Ви маєте підписати. Від-редагуйте їх. Поясніть свої редакторські правки.

Директору Агрофірми «Світанок» Коваленку П.О.

Адміністрація колгоспного ринку запрошує прийняти участь у виставці-продажі сільськогосподарської продукції, що відбу-деться 25–26 грудня.

Директор ринку        (підпис)          Горб М.М.

Начальнику Конотопського районого управліня сільского господарства п. Остапенкові М.М.

У Сумському сільскогосподарському інституті 15 травня 2009 року відбудеться росподіл молодих спеціалістів які закінчують інститут у 2009 році.

Для участі в коміссії з росподілу просимо відрядити нашого пра-цівника.

Директор фірми        (підпис)          П.К.Бойко

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Ситуація 2. Ви просите секретаря чи помічника про щось. Сфор-мулюйте фрази, щоб вони звучали грамотно і ввічливо.

Передайте листи бухгалтеру (Малько Сергій Петрович); пере-дайте ці листи поїздом, знайдіть менеджера (Сергієнко Валерій Омелянович); напишіть оголошення про подяку економістам Пе-тро Валерійович, Оленці, Людмилі Тимофіївній; я вам сказав дру-кувати швидко.

Завдання 7.

1.         Прочитайте текст.

Директору Київської птахофабрики «Червоний півень» п. Василенко Н.І.

Запрошую Вас прийняти участь у VII Міжнародній виставці «Птахівництво-98» а також повідомити яку продукцію та в якому обсязі Ви бажаєте експонувати на вище означеній виставці. Ви-ставка проводиться у «Всеукраїнському центрі міжнародних ви-ставок та ярмарок» з 25.10.09 р. по 29.10.99 р. за адресою: м. Київ вул. В.Василенко 34 конт. тел. / факс (044) 553-98-768. Офіційне від-криття виставки 25.10.09 р. о 10.00. Закриття 29.10.09 р. о 14.00.

Директор

«Міжнародного Експоцентру»        (Коваль І.Н.)

2.         Відредагуйте текст. Підкресліть у тексті вставні компоненти,

з’ясуйте їх семантику (групу за значенням). Поставте потрібні роз-

ділові знаки.

3.         Визначте, який це документ за:

– найменуванням;

– призначенням;

– походженням;

– місцем виникнення;

– формою.

З’ясуйте різновид документа за функціональним призначенням.

Українська мова за професійним спрямуванням  Службове листування

Завдання 8. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропу-щені букви та розділові знаки. Поясніть правопис підкреслених слів.

До інформаційних документів належать доповідні записки до-відки, зведення, огляди, пояснювальні записки супровідні й службо-ві листи та їх різновиди: листи-запити, листи-нагадува…я, проха…я, повідомлення, інформації, відповіді а також телеграми, телефоно-грами і радіограми. До складання листа ставлят…ся ті ж вимоги що й до інших службових документів. Листи можуть бути написані на стандартних друкарс…ких бланках або на чистих аркушах паперу.

Завдання 9. Відредагуйте і допишіть текст листа, використову-ючи вставні конструкції.

ЦЕНТРАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇ-НИ ПО ВИПРОБУВАННЮ ТА ОХОРОНІ СОРТІВ РОСЛИН

252041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 15

Тел./Факс (044) 261-34-56

Тел. (044) 267-86-28

7.02.09 р. № 687

Відповідь

на лист № 32 П-1975 від 26 січня 2009 року

Уважно розглянувши Ваш лист повідомляємо.

Сорт картоплі Санте дійсно проходить Державне сортовипробу-вання з 2006 року.

За даними якісних показників та урожайності цей сорт у 2006 році занесений до Реєстру перспективних сортів і продовжу-ється сортовипробування у Держсортмережі України.

За наявними даними якісні показники цого сорту добрі, за вміс-том сухої речовини 22%. Він добре зберігаєтся (має добру лежкість). Вміст крохмалу на рівні 16,7% що є нарівні вітчизняних сортів.

Завдання 10. Напишіть лист-вибачення, використовуючи склад-нопідрядні та складносурядні речення.

Завдання 11. Знайдіть помилки у побудові словосполучень. За-пишіть правильні варіанти. Уведіть 3-4 словосполучення в речення. Згідно постанови; приймати участь; вибачте нас; на протязі шес-

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

ти місяців; ми рахуємо, що поступаємо правильно; об’єм робіт; із-за відсутності; люба справа; лікувати гроші; вибачаюся, що затримав відповідь; ви не виключення.

Завдання 12. Відредагуйте речення і запишіть правильні варіанти.

Запрошуємо прийняти участь в науково-практичній конференції. Директор приймає по службовим справам з трьох годин. Секретар пішов по ділам служби. У цьому питанні ми розберемось. Першим ділом треба вирішити це питання. Міністерство дає добро. Збори відбудуться в три години. Приступаєм до обговорення. Нарада по проблемам…

Завдання 13. Продовжіть речення: Лист – це…

Службовим називається лист, … Ділові листи поділяються на різновиди:

а)         за функціональними ознаками …,

б)         за кількістю адресатів …;

До листів, що потребують відповіді, належать: …

До листів, що не потребують відповіді – …

Є такі поради щодо написання службових листів: …

Адреси на конвертах записуються так: …

Текст листа має складатися з …

Лист має такі реквізити: …

Завдання 14. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропо-новані визначення.

 1. Документ, що є одним із засобів обміну інформацією і опера-тивного управління найрізноманітнішими процесами діяль-ності організацій і установ.

2. Коротка, стисла характеристика книги, статті тощо.

3. Різновид службового листа, в якому викладено тверду обі-цянку у забезпеченні молодого спеціаліста житлом тощо.

4. Документ, адресований особою установі.

5. Позначка, зроблена службовою особою на листі, що свідчить про те, кому надсилається для ознайомлення та контролю за виконанням.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

Завдання 15. Прочитайте і відредагуйте текст листа. Вставте пропущені букви. Випишіть із тексту складні слова і поясніть їх правопис.

В останні роки в господарствах району широко розповсюджу-єт…ся практика використання для природного парування корів та телиць вирощених у господарстві або закуплених бугайців.

Незадовільні умови вирощува…я бугайців у господарстві при-водить до масових перегулів, часто до споріднених схрещувань, розповсюдження захворювань і зниження генетичного потенціалу поголів…я, який накоплений на протязі десятиріч. Як наслідок ви-користання таких бугайцв – велика яловість маточного поголів’я та низька продуктивність потомства.

Просимо доручити зооветспеціалістам району обстежити кожне господарство на предмет виявленя використання беспорідних бугай-ців та зобовьязати керівників господарств реалізувати їх на м’ясо і використовувати для парування сперму племпідприємств області.

Інформацію про проведену роботу подати на день спеціаліста.

Завдання для контролю знань

Дайте відповіді на тестові завдання

(тема «листування»).

 1. До інформаційних належать такі документи:

а) службові листи та їх різновиди, звіт, доповідна та поясню-

вальна записки, зведення, повідомлення, телеграма, телефо-

но- і радіограма, анотація, рецензія, відгук.

б) заява, резюме, автобіографія, трудова книжка, накази щодо

особового складу;

в) договір, контракт, трудова угода.

2. Лист – це:

а) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якос-

тей працівника за підписами представників адміністрації;

б) поширений вид документації, один із способів обміну

інформацією;

в) головний документ, що підтверджує трудову діяльність

громадян.

Українська мова за професійним спрямуванням

Службове листування

3. Службові листи належать:

а) до основних засобів встановлення офіційних, службових

контактів між пі

Кофеварки Philips Saeco

Все любители кофе точно задумывались над тем, чтобы купить себе кофеварку и варить любимые эспрессо, американо, латте, капучино, макиято и другие кофейные напитки каждое утро на собственной кухне. Это очень удобно и можно сэкономить немалое количество денег, если каждый день не покупать по несколько порций кофе в ресторанах и кофейнях. Но возникает вопрос: как выбрать хорошую машину, чтобы готовила вкусный кофе и безотказно служила долгие годы?

На рынке кофеварок в Украине можно увидеть несколько брендов, которые лидируют и делят первые места между собой. Один из них – кофемашини Saeco. Профессиональный подход к производству кофеварок итальянцев позволил создать практически идеал кофеварки нашего времени. Свою страсть и любовь к кофе они воплотили в каждой детали кофемашины Philips Saeco. При этом стоит отметить, что цены – вполне приемлемые, как для устройств этого класса. Кофеварки Saeco выполнены в красивом современном дизайне, поэтому легко впишутся в любой интерьер помещения. Сотрудники итальянской корпорации на протяжении долгих лет работали над тем, чтобы кофемашины Saeco каждое утро радовали вас и заряжали позитивной энергий на весь день.

Эталонное качество и идеальный комфорт в кофемашинах Saeco

Малая вероятность того, что вы встретите хоть одного человека в Киеве, который купил кофемашину Philips Saeco и был чем-то недоволен в ее работе. Они нравятся как бизнесменам и политикам, так и людям среднего класса. Ведь широкий ассортимент кофеварок Saeco дает возможность подобрать «бариста», который будет удовлетворять именно ваши запросы. Кто-то часто пьет эспрессо и не употребляет напитки с молоком, другие – не могут жить без сладкого латте и пенистого капучино. Поэтому каждая из кофемашин Philips Saeco – идеальная в своем роде. А прочная керамика – делает ее еще и долговечной.

За весь процесс приготовления напитка отвечает «кофейный эксперт» – кофеварка Saeco. Она практически не нуждается в человеческом вмешательстве и контроле. Все, что вам нужно, чтобы сварить золотистый эспрессо – засыпать зерна, залить воду в и нажать кнопку. «Умные» кофемашины Saeco способны запоминать ваши индивидуальные предпочтения и готовить кофе в таки дозах, как вы сами выбрали ранее, или вы можете довериться рецептам, которые запрограммированы в устройстве. Полностью автоматические кофемашины Philips Saeco имеют систему двойной очистки, которая самостоятельно включается при запуске устройства и после его выключения. Двойной бойлер позволяет за считанные секунды приготовить любой напиток из молока и кофе.

Уникальность и профессионализм итальянских кофеварок Philips Saeco

Именно этот итальянский бренд впервые запатентовал уникальный рожок «creama». Принцип его работы выглядит так: специальный клапан удерживает давление в кофемашине Saeco во время приготовления напитка, поэтому вам не нужно предварительно прессовать кофейный порошок, чтобы приготовить эспрессо. Автоматические кофеварки Philips Saeco славятся своим классическим капучинатором, который использует насадку «панарелло» для взбивания молока. Уникальной системой, которая также была придумана компанией, является варочная группа, которая отвечает за весь процесс приготовления напитков. Ее можно без проблем снять и вымыть. Для удобства, конструкторы размещают ее на передней части кофеварки Saeco. Сколько бы порций кофе вы не приготовили – каждая из них будет уникальной, а кофемашина Saeco будет работать стабильно, даже после 100-й чашки американо, без сбоев системы. Большой проблемой во многих элитных кофемашинах является перегрев зерен. Можете быть уверены, что в кофеварках Philips Saeco этот недостаток исключен за счет керамических жерновых, именно поэтому вы не почувствуете неприятный жженый привкус.

Кофеварки Philips Saeco отличаются между собой не только ценой, функциями и внешним дизайном. Каждая из моделей – Xsmall, Odea, Syntia, Exprelia, Royal, Xelsis, Talea, Primea, Incanto – заслуживает особого внимания. Но все они – это гарантия качества от итальянского производителя на много лет.

Кофеварка и кофемашина в магазине

Современные кофеварки – специализированные устройства, главное предназначение которых – сварить крепкий и ароматный кофе. Широкий выбор функций позволяет наслаждаться не только насыщенным эспрессо, но и варить капучино, латте, латте макиато, американо, лунго и другие напитки из кофейной карты. Производятся такие устройства в Италии, Швейцарии и Германии, но купить кофемашину можно в Украине. Благодаря профессиональной сборке, кофеварки работают долго и качественно. Все рецептуры подбираются экспертами, поэтому кофейный напиток получается таким же превосходным по вкусу, как приготовленный в специализированном заведении под руководством бариста. Если вы нацелились купить кофеварку, советуем ознакомится с их видами

«Рождение» кофеварок

С момента изобретения первого агрегата для приготовления крепкого напитка бодрости прошло уже более двухсот лет. За это время устройства успели измениться, стать доступными почти каждому и удобными в ежедневном пользовании. С приходом кофемашин в жизнь людей, появился такой вид кофе как эспрессо, а за ним – все остальные разновидности кофейных напитков. Первым устройством для приготовления кофе, которое пришло на смену туркам, стал аппарат капельного типа. Появился он на свет благодаря французскому священнику, который придумал конструкцию, где вода пропускается через фильтр с кофейным порошком. Через некоторое время такая кофеварка была немного усовершенствована – устройство могло переворачиваться. Такой машине дали имя «фильтрационная». Двадцать лет кофеманы пользовались таким приспособлением, после чего была изобретена гейзерная кофемашина, в 1927 году, которая использовала поток пара, который проходил через молотый кофе. Выдающиеся кофеварки эспрессо, которые готовили кофе с помощью давления пара, появились в 1901 году, в Италии. Были они достаточно громоздкие и предназначались сугубо для профессиональных заведений, которые специализировались на приготовлении кофе. Процесс разработки кофемашин был долгим и достаточно сложным, но благодаря этому, купить кофеварку и готовить кофе теперь можно в домашних условиях, всего одним нажатием на кнопку на панели управления. Цены на кофеварки в вполне доступные, а их габариты – очень удобные. Самыми популярными в Киеве считаются кофемашины четырех типов: эспрессо, рожковые, капсульные и леверные. Все они представлены в интернет-магазине coffeepeople.com.ua с полным описанием характеристик и широким выбором моделей от известных в мировых масштабах производителей. Рассмотрим, в чем преимущества каждой из них.

Кофеварки эспрессо – полный автомат

Самыми удобными для приготовления крепкого эспрессо, сладкого капучино или другого кофейного напитка считаются кофеварки эспрессо, которые имеют полностью автоматизированный процесс приготовления. Главное их отличие – высокое давление, которое позволяет заварить напиток под установленным уровнем пара. Если вы любите пить кофе в компании, стоит выбрать кофеварку эспрессо, которая готовить два напитка одновременно. Это удобно и экономит время. Что касается зерен кофе, то кофеварки автоматического типа могут использовать как цельные кофейные плоды, так и уже готовый молотый продукт. Чтобы насладиться ароматом и вкусом любимого напитка, стоит покупать зерна кофе, ведь кофеварка без проблем их моментально измельчит, благодаря встроенной кофемолке, и приготовит вкусный напиток бодрости. Чтобы заварить капучино или сделать латте, в комплекте с кофемашинами эспрессо идет специальная насадка, которая при подключении взбивает пенку из молока до нужной консистенции. Если устройство полностью автоматизировано, вам нужно будет всего лишь налить молоко в специальный резервуар, все остальное – сделает машина и порадует вас готовым напитком. Благодаря широкому выбору настроек вы можете индивидуально подбирать степень помола, регулировать количество воды, температуру и крепость кофе. Готовится напиток с помощью этой кофеварки очень быстро, а по вкусу – ему нет равных. Самыми известными производителями таких устройств, считаются бренды Delonghi, Jura, Melitta и Saeco.

Рожковые кофемашины – дешево и качественно

С кофеварками рожкового типа чуть больше хлопот, так как для приготовления кофе вам нужно будет сначала утрамбовать готовый молотый порошок в рожок, после чего вставить в устройство и нажать кнопку включения машины. Кроме этого, после каждой приготовленной порции эспрессо, рожок необходимо мыть. В кофеварках автоматического типа процесс очищения после заваривания происходит автоматически. Соответственно такие рожковые устройства дешевле, нежели их автоматизированные аналоги, благодаря чему они более доступные для кофеманов. Занимают мало места и могут готовить те же напитки, что и другие кофеварки – эспрессо, американо, капучино, латте или латте макиато. При выборе такого устройства стоит обратить внимание на рожок, так как именно от него зависит долговечность купленного товара. Хорошо, если он будет металлическим.

Быстрые напитки готовят капсульные кофемашины

Нано-кофеварками можно считать кофеварки с капсулами готового порошка кофе. Главное отличие такого вида – для приготовления крепкого и ароматного кофе используется герметично упакованные молотые зерна арабики, робусты или их смесь. Капсульные кофеварки очень компактные, так как не имеют встроенной кофемолки и емкости для хранения зерен. Пользоваться ими можно в офисе, дома и даже брать на природу. Работать они могут от сети и автономно. По вкусу напиток получается таким же ароматным и крепким, как приготовленный с помощью любого другого вида профессиональной кофемашины. Достичь гармоничного превосходного вкуса темного напитка бодрости удается за счет специальной технологии хранения молотого продукта: сразу после помола зерна помещаются в небольшие емкости и герметично упаковываются. Кофе хранится со своим прекрасным ароматом до момента, когда кофемашина пробьет емкость и зальет ее содержимое горячей водой. Точно по такой же технологии готовятся другие напитки – капучино, латте, американо.

Леверные кофеварки – настоящий шедевр в мире кофе

Леверные кофеварки – это настоящие произведения искусства для кофеманов всего мира. Такие кофеварки вдохновляют, впечатляют и завораживают каждого, кто видит, как это устройство работает. Это практически антикварное оборудование в мире кофе, которое не заменилось во время технического прогресса автоматическими элементами. Для приготовления горячего черного напитка напитка вам необходимо повернуть специальный рычаг, который запускает леверную кофемашину. Одной из особенностей такого типа кофемашин является то, что устройство запаривает молотый порошок перед тем, как приготовить эспрессо, благодаря чему вкус и аромат – максимально насыщенный. Важным «плюсом» кофемашины леверного вида считается тот факт, что после замачивания кофейного порошка в оставшейся гуще накапливается лишняя доза кофеина, горечь и ненужные для напитка вещества. Таким образом, кофе заваривается с максимально полезным составом, без вредных добавок и наполненный идеальным вкусом. Во время проектирования кофеварок практически во всех моделях используется ручная работа, что придает устройству дорогостоящего и уникального вида. Левейрными такие кофемашины стали называть в Италии, на родине их создателя, благодаря рычагу, который во время нажатия с помощью человеческих усилий давит на помпу и создает давление – левер. Все кофемашины очень разные, даже от одного производителя. Для любителей готовить каждый день разные напитки и не думать о том, как почистить устройство или установить оптимальный режим – идеальной станет кофемашина эспрессо автомат. Любителям классики и антикварных изделий подойдут леверные кофеварки, которые будет гармонично выглядеть в шикарном доме, спроектированном под определенный стиль. Машины рожкового типа станут отличной альтернативой турке или растворимому кофе, и идеальным приобретением для всех, кто хочет пить вкусный крепкий напиток бодрости, но не может позволить себе дорогую автоматическую кофемашину. И капсульные кофеварки созданы для тех людей, которые хотят пользоваться всеми преимуществами автоматизированных устройств.

Если Вы решите купить кофеварку у нас, Вы получите не только приятный бонус в виде подарка, но и отличный сервис.

Капсульные кофемашины

Капсульная кофемашина – совершенное устройство для быстрого приготовления крепкого кофе или нежного капучино с помощью капсул с молотыми смесями жареных зерен арабики и робусты. В таких устройствах воплощены все современные технологии, поэтому работают они очень быстро, бесшумно и занимают совсем немного места на кухне. Разберемся, в чем преимущества и в особенности работы такой кофемашины.

Как работает капсульная кофеварка?

Капсула – молотые зерна кофе (иногда смесь зерен), герметично упакованные в специальную пластиковую емкость небольших размеров. Для каждого типа кофемашин предусмотрены индивидуальные капсулы, которые могут отличаться между собой по внешним размерам или количеством содержимого кофе. Принцип работы кофемашины капсульного типа очень прост: горячая вода под давлением пробивает крышку коробочки с кофе и мгновенно заваривает напиток. Удобство такой системы в том, что каждая капсула – ровно одна порция напитка, кроме этого – чистить эту машину нужно очень редко. После приготовления кофе, использованная капсула падает в отверстие с отходами, а приготовленный кофе – выливается в чашку кофемана.

Мгновенное приготовление эспрессо

Скоростное приготовление кофе в капсульных кофеварках сделало такие машины по настоящему незаменимым устройством на кухне каждого современного и занятого делами человека. Все, что нужно сделать, чтобы насладиться любимым напитком – вставить капсулу и нажать кнопку «старт» на мониторе кофеварки. Меньше чем за минуту ваш «напиток бодрости» будет готов. Вы навсегда можете забить о том, что приготовление ароматного кофе – это целый процесс, имея капсульную кофемашину – это всего лишь одно движение. Если вы не относитесь к той категории людей, для которых важны все этапы приготовления напитка – помолка зерен, кипячение воды в турке и заваривание непосредственно кофе – стоит купить капсульную кофеварку Nespresso. Именно такие современные устройства пришли, чтобы заменить кропотливую человеческую работу и сэкономить время. Поэтому, приобрести такое устройство можно как для дома, так и в офис.

Показательное качество приготовленного кофе

Основная проблема, с которой сталкиваются все любители кофе – молотые зерна или цельные жареные очень быстро выветриваются, если находятся определенное время в открытой упаковке. Как результат – даже качественный продукт теряет свои вкусовые и ароматические вещества и не может полноценно передать все свойства бодрящего напитка. Чтобы решить эту проблему, было создано порционное кофе. Вакуумная система капсул позволяет сохранять вкусовые и ароматические качества молотого жареного зерна на протяжении 9-15 месяцев. Покупая такой кофе, вы можете быть уверены, что в каждой коробочке получите только отобранный обжаренный и смолотый специалистами продукт. Это и является большим преимуществом устройств капсульного типа, ведь помол кофейных зерен – очень важная деталь для приготовления идеального напитка. Его тонкость или грубость влияет на привкус кофе. После приобретения такой кофемашины, вы навсегда забудете о том, что можно пить некачественный растворимый кофе.

Размеры и дизайн кофемашин

Если ваша кухня – небольших габаритов, капсульная кофеварка Nespresso станет идеальным устройством из серии машин для быстрого приготовления вкусного кофе. Такие приборы достаточно компактные по сравнению с аналогами, поэтому найти место для них – очень просто. Выбор капсульных кофемашин неспрессо по цене или внешним данным – огромен. Каждая из моделей имеет свои уникальные характеристики и возможности по приготовлению кофейных напитков – эспрессо, американо, латте или любого дрого. Некоторые виды кофеварок капсульного типа nespresso оснащены емкостью для взбивания холодной или теплой пенки для капучино, другие – без такой функции, но стоят – дешевле. Среди дополнительных преимуществ, которые могут быть предусмотрены производителем, можно также отметить подогрев чашек, автоотключение и самоочистку системы. Дизайн каждой кофемашины – уникальный и непревзойденный, что очень важно для любителей выбирать изысканные товары. Управлять таким устройством очень просто – готовить любимые напитки сможет как взрослый, так и ребенок.

Капучинатор

Практически все современные кофемашины оснащены капучинатором для взбивания пены. Капсульный тип – не исключение. Эта удобная функция поможет вам легко и быстро поднять над кофейным напитком молочную пенку. В том случае, если модель кофемашины не оснащена капучинатором, вместо него можно использовать капсулу с молоком для приготовления латте или капучино. При выборе капсульной кофеварки не забывайте, что уровень давления в машине – важный параметр, от которого зависит крепость и насыщенность эспрессо или американо.

Бренды-производители капсульных кофеварок

В Украине можно увидеть несколько известных компаний, которые представляют на рынке свои товары и аксессуары к ним, но самые популярные – капсульные кофеварки nespresso, которые изготовляют итальянцы DeLonghi и Krups. Капсулы для этих кофемашин производит швейцарский бренд Nestle. Выбор смесей достаточно богат – 17 разных по вкусу и превосходных по-своему кофейных напитков в капсулах. С привкусом кофе или с кислинкой, насыщенный или легкий с цветочным привкусом – выбирать только вам. Для людей, у которых проблемы с сердцем – создано три сорта абсолютно без кофеина. Оба производителя – Делонги и Крупс – имеют достаточно авторитетные позиции в Киеве. Вы можете выбрать как малогабаритную модель, которая займет совсем мало места на кухне, так и стандартных размеров устройство. Интересной особенностью является тот факт, что кофе в капсулах хватает на дольше, чем растворимого или в зернах, та как расходуется он экономно, в определенных дозах.

Как только появились эти устройства в Украине – цены на капсульные кофемашины были значительно выше, чем нынче. Кроме этого, если раньше одной из проблем была покупка капсул с кофе, то теперь их можно без проблем приобрести в интернет-магазине.

Кофемашины Delonghi

Кофеварки DeLonghi

Нежный латте, густой и пенистый капучино или насыщенный американо – незаменимые напитки в ежедневном рационе многих кофеманов. Для их приготовления созданы специальные мощные устройства, которые за считанные секунды из обычных зерен делают настоящие шедевры. Как отмечают эксперты, одними из лучших в Украине признаны кофеварки Delonghi. Свою популярность эти итальянские кофемашины завоевали благодаря практичности в использовании и доказанному годами качеству. Широкий модельный ряд позволяет выбрать и купить устройство для дома или бизнеса. Рассмотрим подробно каждый вид кофеварок итальянского производителя.

Автоматические кофемашины Делонги все сделают за вас

Нынешние технологии, воплощенные в кофеварках Делонги автоматического типа, позволяют весь процесс приготовления – от зерен до готового кофе полностью доверить программам. Все, что нужно сделать, чтобы получить крепкий кофе – нажать одну кнопку на дисплее. Весь процесс полностью автоматизирован, но при желании можно самостоятельно регулировать настройки. Дополнительные функции позволяют приготовить не только эспрессо, но и другие восхитительные кофейные лакомства. Такая функция, как «подогрев чашек» сохранят напиток в теплом виде на протяжении длительного времени. Встроенная кофемолка в кофемашине Делонги имеет множество режимов помола, которые можно регулировать индивидуально, в зависимости от желаемого напитка.

Функция «автокапучино» создана для приготовления нежнейших напитков с использованием молока. Если у вас имеется свой рецепт – система запомнит его и будет готовить по первому указанию. Стоит также отметить, что для приготовления кофе в кофемашине Delonghi можно использовать чашки любого размера и высоты. Заварной блок легко снимается и моется под проточной водой.

Delonghi – для приготовления идеального эспрессо

Модельный ряд кофемашин Делонги рожкового типа также достаточно богат. Свою популярность они приобрели благодаря доступной цене, экономичности, надежности и превосходному качеству напитков. Дизайнеры позаботились о том, чтобы вам было с чего выбирать: рожковые кофеварки Делонги легко подобраются под любой интерьер помещения.

Основная часть кофемашины, которая отвечает за приготовление кофе – термоблок. Благодаря этому элементу, вода нагревается и проходит через резервуар с молотым кофе. При желании можно самостоятельно контролировать температуру нагревания воды и уровень давление пара. Приготовить капучино или латте вы сможете не только в автоматических кофеварках Делонги, но и в устройствах рожкового типа, благодаря специальной системе взбивания молочной пенки. В комплекте с кофеварками Delonghi идет мерная ложка и темпер, который предназначен для прессования кофе.

Удобство – это кофемашины Делонги Nespresso

Большой популярностью в Киеве пользуются кофемашины Делонги капсульного типа. Для приготовления кофе с помощью таких устройств используются специальные дозированные емкости с молотыми смесями нескольких известных сортов кофе. Благодаря тому, что они герметично упакованы, в каждой приготовленной чашке сохраняется насыщенный вкус и свежесть молотого кофе. После использования, капсула самостоятельно направляется в отделение для отходов, от куда ее можно легко удалить. Кофемашины Делонги, которые используют кофе в капсулах для приготовления напитков, не имеют встроенную кофемолку зерен. За счет отсутствия этой части, корпус кофеварки очень компактно вписывается даже на небольшой кухне. Как и предыдущие две модели, кофемашины Делонги неспрессо имеют функцию «Автокапучино» для приготовления пенистых латте и капучино.

Кофеварки Делонги Мока

Электрическая кофеварки Делонги Мока – это соединение традиций прошлых времен с модернизированной современностью. Такое устройство рассчитано на приготовление сразу 8-9 чашек кофе, что очень удобно, если кофеварка стоит в офисе или в помещении с большим потоком людей. В том случае, когда прибор долго не используется, он автоматически отключается, для экономии электроэнергии. Если вы заварили кофе, и нет возможности сразу его выпить – можете не беспокоиться, что он остынет. Кофемашины Delonghi Мока на протяжении нескольких часов держат приготовленный эспрессо или американо в горячем виде.

Как выбрать кофеварку?

«Утро начинается с кофе» — именно благодаря этому напитку просыпается большая часть жителей Украины. Но ведь далеко не каждый из нас пьет именно то, что называется «кофе», ведь растворимая смесь, которой мы травим себя каждый день не только не придает нам бодрости, а наоборот ухудшает настроение и поглощает силы. Однако этот любимый, слегка горьковатый вкус, немного напоминающий настоящий эспрессо или американо, заставляет нас покупать химический порошок, который почему-то называется «гранулами кофе».

Каждому известно, что только настоящий, зерновой кофе может придать человеку той бодрости, которую мы так хотим почувствовать чтобы начать свой день. Конечно же без кофеварки тут никак не обойтись, ведь только она сделает ваш любимый кофейный напиток — латтэ, фраппэ, эспрессо, капуччино. Тем более, что современные кофемашины для дома настолько просты в эксплуатации, что приготовить даже самый сложный кофейный коктейль можно всего лишь одним нажатием кнопки на панели управления. А теперь, собственно, перейдем к тому, как же все-таки выбрать кофеварку.

Как выбрать кофеварку для дома

Кофемашины для домашнего использования бывает нескольких типов:

 • капельные
 • капсульные
 • гейзерные
 • «фразцузкий пресс»
 • кофеварки эспрессо
 • комбинированные
как выбрать кофеварку эспрессо Кофеварки эспрессо готовят кофейные напитки под воздействием пара. Когда вода достигает необходимой температуры, превращаясь в пар открывается клапан и пропускает его через молотый кофе, при чем таким способом можно готовить не только классический американо и эспрессо, но и капуччино. Кофемашины этого типа делятся на две категории — те, которые создают маленькое давление ( 4 бар) и готовят кофе очень медленно, растрачивая при этом теряя свой аромат, но зато при этом создавая очень крепкий и бодрящий кофе. И второй тип — кофеварки 15 бар, в них напиток готовится быстрее и имеет очень приятный вкус, не теряя все свойства зерна. При выборе подобной кофеварки стоит обратить внимание на :

 • рожок для кофе — он может быть железным или пластиковым, но coffeepeople.com.ua рекомендует железный, потому как такой рожок хорошо прогревает кофе и напиток получается с насыщенным вкусом
 • система защиты от перегрева — очень полезная функция, так как может спасти вашу машину от перегрева и пожара, автоматически выключаясь
 • количество сопло — дает возможность одновременно разливать несколько чашек кофе
 • наличие поддона — нужен для того, чтобы капли стекали и не пачкали кухню
как выбрать капельную кофеварку ​Капельные кофемашины отличаются от других тем, что не создают особого давления горячей водой. Принцип ее работы прост — вода протекает через молотый кофе по капелькам и потому при выборе этого типа кофеварки можно не искать показатель давления на упаковке. Зато при выборе этих кофемашин обратите внимание на другие показатели :

 • мощность — чем меньше, тем крепче будет кофе, и, соответственно, наоборот. Всреднем этот показатель составляет 750-800 ВТ.
 • колбу лучше выбирать из стекла, а не из пластика, так лучше передается вкус кофе. Однако пластиковая колба намного прочнее.
 • фильтра — могу быть одноразовыми, нейлоновые и «золотые», последние рассчитаны на большой срок эксплуатации, вторые — на примерно 40 завариваний.
 • термос — благодаря ему заваренный кофе будет долгое время горячим.
 • контроль крепости кофе — вы сами выбираете какой крепости кофе вы хотите пить, но далеко не в каждой кофеварки есть эта функция, потому стоит поискать.
как выбрать капсульную кофеварку Капсульные кофеварки самые простые в использовании, ведь все что нужно чтобы приготовить кофе это вставить капсулу с прессованным кофе и выбрать напиток. Принцип работы прост — в процессе приготовления капсула прокалывается и и заваривается, после чего автоматически гуща сливается в специальный лоток, а кофе наливается в чашку. Из основным минусов этого типа кофеварки можно отметить то, что в ней нельзя приготовить напиток из молотого кофе.
как выбрать гейзерную кофеварку ​Гейзерные кофеварки бывают электрические и простые, которые можно просто ставить на плиту, однако принцип их работы один. Этот тип кофеварок состоит из двух отсеков — для молотого кофе и сосуд для воды, во время кипения вода поднимается через молотый кофе и вновь оказывается в нижнем отсеке. При выборе кофеварки гейзерной обратите внимание на:

 • ручка кофеварки должна быть сделана из теплозащитного материала
 • размер — «чем больше, тем лучше», или же больше чашек кофе можно сделать за один раз
 • индикатор заполнения — показывает сколько кофе и воды надо добавить
как выбрать кофеварку французский пресс «Французкий пресс» или же Френч-пресс это самые простые в использовании кофеварки, ведь все что нужно для приготовления кофе в них это залить воду в сосуд и через некоторое время опустить ситце вниз. Однако в них не может быть никаких дополнительных функций, ведь такого типа кофеварки абсолютно ручные и соответственно их конструкция очень проста, а потому это самый дешевый тип кофеварок. Для их эксплуатации не нужны фильтра, расходники для кофеварок и прочие аксессуары.
как выбрать комбинированную кофеварку Комбинированные кофеварки это устройства, которые вмещают в себя сразу капельную и кофемашину эспрессо одновременно. Требует особого обращения за каждым из отсеков, но зато готовит кофе сразу двумя способами кофе. Ну а так же дороже, так как, опять таки, совмещает в себе «два в одном».

 

Рассмотрев все типы кофеварок у многих может возникнуть вопрос — «так какую лучше купить кофеварку для дома?» — Coffeepeolpe советует для домашнего использования приобрести кофемашину эспрессо, так как это самое лучшее соотношение цены и функционала. Да и пользоваться такой кофеваркой очень просто — просто залейте воду, засыпьте зерен и нажмите на панели управления на «старт», уже через несколько секунд вы будете наслаждаться бодрящим эспрессо или ароматным американо. Посмотреть и купить их можно на сайте CoffeePeople, там представлен самый большой выбор кофемашин эспрессо таких популярных производителей как Delonghi, Saeco, Gaggia, Jura.

Индикатор S-RoC

Осциллятор под названием S-RoC был создан Фрэдом Шуцманом и достаточно подробно описан в книге от Александра Элдера под названием «Как играть на бирже и выиграть».

Этот индикатор является переработанной вариацией осциллятора RoC: S-Roc, он был основан на сравнении двух средних скользящих экспоненциальных.

Использование в торговой деятельности

Осциллятор S-RoC является простейшим осциллятором для выполнения технического анализа, он является очень простым в использовании и формирует логичные сигналы, которые любой трейдер вполне может применять большей частью для проведения торговой деятельности на разворотах стоимости. С данной позиции индикатор является наиболее подходящим для проведения торговли на безтрендовом рынке валют Форекс, нежели на трендовых рынках, так как в процессе достаточно ярко выраженного направления движения данный индикатор может формировать достаточно большое количество ложных сигналов.

 

При возрастании полосы этого индикатора для метатрейдера S-RoC может судить об ускорении роста стоимостей, соответственно при понижении – о снижении темпов увеличения. В случае разворота линии данного индикатора следует быть готовым к тому, что тенденция может измениться.

Таким образом, этот индикатор позволяет выявлять большие тенденции на медвежьем либо бычьем рынке. В данной связи индикатор S-RoC имеет возможность использоваться как индикатор, который указывает направление продолжительных тенденций, и свою торговую деятельность следует выстраивать именно в направлении него.

 

Касательно самостоятельных сигналов данного индикатора, то к ним следует относить следующие:

В том случае, если линия данного индикатора располагается меньше уровня «ноль» и поворачивается наверх, следует приобретать активы.

В случае, если линия индикатора располагается выше уровня «ноль», и поворачивается вниз, потребуется реализовывать активы.

На данном индикаторе периодически могут возникать сигналы так называемой конвергенции и дивергенции. Данный сигнал является очень важным, так как он обладает довольно большой силой. Следует в максимальной степени применять его в своей торговой деятельности.

Бинарные опционы на индексные фьючерсы

Фьючерсный контракт – популярный финансовый инструмент, который используется в качестве базового актива при трейдинге бинарными опционами.

Фьючерс – это контракт, обязывающий совершить торговую операцию в будущем, но по зафиксированным на сегодня ценам. Таким образом, фьючерсные контракты используются для хеджирования рисков при валютном трейдинге. В зависимости от типа контракта страховать можно процентные, кредитные, валютные и другие риски.Типы фьючерсов. И бинарный опцион, и фьючерсный контракт считаются деривативными финансовыми инструментами, основное различие которых в уровне обязательства по сделке. Опцион предоставляет право на совершение сделки, а фьючерс – обязательство. Операции с фьючерсными контрактами выгодно отличаются от работы с акциями, так как для заключения сделки достаточно иметь небольшой стартовый капитал. Различают несколько типов контрактов:• товарные;• фьючерсные контракты на ценные бумаги;• валютные;• процентные;• индексные.Бинарные опционы позволяют получать прибыль, играя на изменении стоимости базисного актива. Наибольшей популярностью в роли базисного актива для опционов пользуются индексные фьючерсы, которые чувствительно реагируют на любые изменения политического или экономического характера.Бинарные опционы на индексные фьючерсы. Для трейдинга бинарными опционами лучше всего выбирать самые торгуемые фондовые индексы: NASDAQ 100, DAX, S&P500, которым соответствуют индексные фьючерсы NASDAQ 100 Fut, DAX Future, S&P Future. После тщательного анализа экономической ситуации нужно спрогнозировать движение графика индексного фьючерса.Данный базисный актив крайне чувствителен, к примеру, индексы сильно колеблются на момент открытия торговой сессии. Такие колебания индексного рынка считаются вполне нормальным явлением, соответственно также колеблются и индексные фьючерсы. Стоит отметить, что в целом индексные фьючерсы считаются инерционным базисным активом, так как индекс – это средневзвешенное значение, поэтому колебания акций отдельных компаний сглаживаются и не так сильно влияют на общий индекс.Кроме того, следует учесть, что некоторые индексы имеют обратную корреляцию со своими фьючерсами. То есть при движении графика индекса вниз, кривая фьючерса будет идти вверх. Поэтому при работе с бинарными опционами необходимо выяснить корреляцию конкретного финансового инструмента — смотрите видео.

Что такое центовые бинарные опционы на Форекс

Разнообразие торговых инструментов на рынке Форекс обычно поражает начинающих трейдеров. Многие интересуются популярными сегодня бинарными опционами. Это инструмент, который, как считается, при минимальных рисках позволяет заработать довольно значительные деньги. Но сами бинарные опционы, с которыми можно столкнуться при работе на Форекс, тоже различаются. Стоит узнать об одном из их достаточно интересных видов более подробно.

Речь в данном случае идет о так называемых центовых бинарных опционах. По-другому их называют счетами в центах. Кардинальное отличие от обычных бинарных опционов состоит в том, что для заключения сделок используются не доллары, а центы. В остальном никаких отличий от стандартного торгового инструмента, известного как бинарные опционы форекс, в этом случае нет. Но по какой причине трейдеры на Форекс прибегают к использованию подобных счетов? Объяснить это несложно, если узнать об их особенностях.

При использовании центового бинарного опциона риск потерять сразу большие деньги становится минимальным. Открывая такой счет, игрок видит имеющиеся у него средства в центах, а не в долларах, как он привык. То есть вместо 100 долларов ему демонстрируется 10.000 центов. Причем, психологически азарт и значимость самой торговли сохраняется на том же уровне, что и при использовании простых бинарных опционов.

В большинстве случаев центовые бинарные опционы считаются чем-то наподобие обычных демосчетов. Действительно, ни заработать, ни проиграть слишком много центовый опцион не позволяет. Поэтому трейдер, имея подобный счет, может торговать, не заботясь о своих расходах. Это очень удобно, а также позволяет в полной мере ощутить дух самого Форекса, проникнуться желанием заработать на рынке.

Может показаться, что никакого смысла в центовых бинарных опционах нет. Но это не так. Они, в отличие от демосчетов, позволяют трейдеру не расслабиться. Все-таки игрок торгует на собственные деньги. Поэтому он находится, если можно так сказать, в ситуации, близкой к боевой. Затем, когда он начнет торговать на основном счете, ощущения уже будут более привычными.

Из этого выходит, что центовые бинарные опционы – очень удобный вариант торгового счета. К сожалению, далеко не все брокеры предоставляют подобную возможность. Но выбрать достойную организацию, предлагающую центовые бинарные опционы, при желании обязательно получится.

Бинарные часы

Бинарные опционы давно стали удобным способом дополнительного, а иногда и основного заработка для многих людей по всему миру.

Для работы с ними требуется не так уж много навыков, основной из которых – умение правильно распределить собственное время. Поскольку чаще всего торговля бинарными опционами – это не основная профессия, которая не требует постоянного присутствия в офисе в определенное время дня, то большая часть трейдеров торгует только тогда, когда выдается свободная минутка. С одной стороны, это правильно, а с другой – в корне неверно, потому что этот способ не дает возможности получить максимальную прибыль от торговли бинарными опционами.

Немаловажным фактором продуктивности является оптимальный выбор времени заключения сделок. Успешная торговля не может существовать без определенных условий на рынке. Если условия не подходят, то и на большую прибыль можно не рассчитывать. На рынке опционов тоже есть особенные рыночные условия. Инвестору нужно знать, что у каждого актива есть свои особенности поведение в разные моменты времени. Некоторыми активами можно успешно торговать только в определенные «счастливые» часы, другие доступны весь день. Одни активы лучше сработают при долгосрочных сделках, а вторые – при краткосрочных.

Сначала нужно определиться, с каким именно активом трейдер хотел бы работать. Например, оптимальное время работы с акциями – это время работы Американской и Европейской фондовой биржи. Если инвестору больше по душе торговля биржевыми товарами, то здесь тоже есть свои подводные камни. Нефть, золото, природный газ – все это входит в понятие биржевых товаров, однако торгуется в разное время. Лучше всего провести несколько экспериментов, чтобы понять, когда лучше всего заключать сделки. Торговля опционами на валюты – это одно из самых сложных дел, поскольку валютой можно торговать практически круглосуточно. Выбрать оптимальное время здесь очень сложно, но бывалые трейдеры советуют начать заключать сделки одновременно с началом работы европейских бирж, а также во время важных событий в мире.

Специально для облегчения жизни трейдеров были разработаны бинарные часы. Разумеется, они совсем не похожи на обычные часы. Их циферблат разделен на 24 сектора, по количеству часов в сутках. Минутная стрелка в них является часовой, а часовая за сутки сдвинется только один раз. Также устройство отображает разными цветами время, когда биржа не работает, когда идут торги или когда ситуация на рынке нестабильна и цены постоянно меняются.